Ετικέτες

, ,

ΕΚΠΑ: Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών – Μαθαίνω πως να μελετώ.

Όποιος ενσυνείδητα, αποφασιστικά και με πεποίθηση ξεκινά το διάβασμα έχει καλές προοπτικές επιτυχίας.
Η μέθοδος PQ4R είναι ένας καλός τρόπος που δείχνει πώς πρέπει να γίνεται η μάθηση ενός κεφαλαίου ή μιας ενότητας της ύλης που πρέπει να μαθευτεί.

(Preview · Questions · Read · Reflect · Recite · Review)

  • Preview – Προεπισκόπηση: Γενικός προσανατολισμός (διάρθρωση κεφαλαίων και ενοτήτων).
  • Questions – Ερωτήσεις: Τι λένε οι επικεφαλίδες;  – Ποιο είναι το αναμενόμενο περιεχόμενο; – Τι φαίνεται να είναι σημαντικό;
  • Read – Διάβασμα: Ενεργητική ανάγνωση με σκοπό την κατανόηση του κειμένου.
  • Reflect – Διαλογισμός – Σκέψη: Πώς δένουν αυτά που διάβασα τώρα με αυτά που ήδη γνωρίζω;
  • Recite – Απόδοση: Ό,τι διάβασα πρέπει να μπορώ και να το αποδώσω ελεύθερα.- Αν διαπιστώσω ότι υπάρχουν κενά, τότε πρέπει να ανατρέξω στο κείμενο, να ξαναδιαβάσω και να αποδώσω ελεύθερα το περιεχόμενο.
  • Review – Ανασκόπηση: Φέρνω στο μυαλό μου τη δομή του κεφαλαίου.-Επισημαίνω τα βασικά σημεία, -θέτω στον εαυτό μου ερωτήσεις και τις απαντώ

Η ΜΑΘΗΣΗ

Δυσχεραίνεται:

Διευκολύνεται:

Εάν μαθαίνουμε μέσω παθητικού διαβάσματος και προσπαθούμε να αποστηθίσουμε.

Με την ενεργητική μάθηση:
θέτοντας ερωτήσεις στον εαυτό μας και αναζητώντας τις απαντήσεις.

Εάν χανόμαστε στις λεπτομέρειες.

Με το να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το σημαντικό από το ασήμαντο.

Εάν αποφεύγουμε τις επαναλήψεις.

Με τις συχνές επαναλήψεις της ύλης σε κάθε στάδιο διαβάσματος.

Εάν απλώς αναγνωρίζουμε την ύλη.

Με την ελεύθερη απόδοση της ύλης.

Εάν παρουσιάζουμε αποφευκτική συμπεριφορά.

Με την αναγνώριση των αποφυγών και τη συνειδητή προσπάθεια αντίστασης.

Εάν διαβάζουμε χωρίς χρονικό και μαθησιακό πλαίσιο.

Με την επεξεργασία ενός μαθησιακού και χρονικού προγράμματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και πριν τις εξετάσεις.

Εάν αφήνουμε την όρεξη, τη διάθεση και τα περιστασιακά γεγονότα να επηρεάζουν το πότε θα ξεκινήσουμε το διάβασμα.

Εάν ξεκινούμε το διάβασμα ακόμη και όταν αυτό μας φαίνεται προσωρινά, και κυρίως στην αρχή, δύσκολο.

Advertisements