Αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα Γ.Λογιστήριο του Κράτους / Συντάξεις Δημοσίου.

Advertisements